Cenník

Cena masáže je 11€ za klasickú masáž v trvaní 30 minút. Ceny ostatných masaží závisia na type a trvaní masáže.

Prevádzkové hodiny sú od 8:00 - 20:00 a termín masáže musí byť vopred dohodnutý.